Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

Arbeidsoppgaver: norrønt og folkediktning
Arbeidsoppgaver: 1500 - 1800
Arbeidsoppgaver: 1800-tallet
Arbeidsoppgaver: 1900 -
Ordgåte: norrønt og folkediktning
Ordgåte: 1500 - 1800
Ordgåte: 1800 - 1870
Ordgåte: 1870 - 1900
Ordgåte: 1900 - 1945
Ordgåte: 1945 -
Kommunikasjon, sjangerlære m.m.
Litteraturhistoriske linjer
Forfattere og verk
Språkhistorie og norrønt
Målføre og språksosiologi
Nynorsk øvingsprogram
Norskfaglige lenker

1. Gjør greie for forskjellen på eddadikt og skaldekvad.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

2. Gjør greie for virkemidler og strofeformer i norrøne dikt og ulike former for skaldedikt.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

3. Gjør greie for Snorre som historieskriver.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

4. Hvilke typiske innholdsmessige trekk har islendingesagaene (ættesagaene)?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

5. Hvilke virkemidler fins i islendigesagaene?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

6. Hva menes med begrepet folkediktning?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

7. Gjør greie for forskjellen på eventyr og sagn.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

8. Hvilke virkemidler regnes som typiske for eventyrsjangeren?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

9. Hvilke kategorier av eventyr, sagn og folkeviser har vi?
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.

10. Gjør greie for virkemidler i folkeviser.
Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten.