Skoleruta
Aktivitetsplaner
Timeplaner
Boklister
Læreplaner

Komplett bokliste kommer på plass i tabellen for det klassetrinnet som velges. Vær oppmerksom på at lenkene til alle klassene blir liggende under tabellen. Bruk rullefeltet til høyre om tabellen blir for stor - eller skjermen for liten...

NB! Lærebøker kjøpes ikke av elevene! De deles ut av skolen!

Fag Forfatter Boktittel Forlag Utgave ISBN
           

1ST 1ID 1HS 1BA 1TIP
2ST 2ID 2HEA 2BU 2BY 2PIT
3ST 3ID 3PA (påbygging)