Studiespesialisering
Formgiving
Idrett
HelseSosial
ByggAnlegg
TipPin
SeSam
OiMG

Kragerø-
modellen
1. klasse ST(AF)/ID
"Bli-kjent"-tur
Reportasje i
Utdanning
Intervju i
Skolefokus
Biologi-
ekskursjon
Friluftsliv
valgfag
Skoleutveksling/
Tyskland