Skoletilbud 11/12
Studiespesialisering
Idrett
HelseSosial
ByggAnlegg
Tip
AK

Du som velger bygg- og anleggsteknikk, bør ha praktisk sans, være nøyaktig og ha godt håndlag. Du bør være selvstendig, men også kunne arbeide i team, siden mange bygge- og anleggsprosjekter krever nært samarbeid mellom forskjellige yrkesgrupper.

Dette utdanningsprogrammet omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner, hvor det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet.

Bygg- og anleggsteknikk kan føre fram til fagbrev eller svennebrev innen en rekke fagområder.

Ved Kragerø videregående skole har vi i mange år hatt tilbud om VK1 tømrer (tilsvarende Vg2 i kunnskapsløftet). Fra skoleåret 2007/08 blir dette tilbudet byttet ut med kurset Vg2 byggteknikk i kunnskapsløftet.

Der også mulig å ta påbygging for å oppnå generell studiekompetanse.

Kunnskapsløftet
Vg1 Vg2

Lenker til fagbeskrivelser:

Uketimer/fellesfag Vg1:
3 Engelsk
2 Kroppsøving
3 Matematikk - praktisk /
3 Matematikk - teoretisk
2 Naturfag
2 Norsk

Uketimer/felles programfag Vg1:
12 Produksjon
5 Tegning og bransjelære
Uketimer/prosjekt til fordypning:
6 Prosjekt til fordypning

Uketimer/fellesfag Vg2:
2 Engelsk
2 Kroppsøving
2 Norsk
3 Samfunnsfag

Uketimer/felles programfag Vg2:
5 Bransjelære
12 Produksjon
Uketimer/prosjekt til fordypning:
9 Prosjekt til fordypning

Undervisning i byggfag ved KVS