Kontor
Vaktmester
Data
Kantine
Renhold
Miljøtiltak
Miljøarbeider

Kontor/administrative tjenester:
Resepsjonen ved hovedinngangen i 1. etasje er det stedet en til vanlig bør henvende seg (35985200). Der er som oftest Eva Penzo å finne. Hun har også ansvar for lån og stipend (Statens lånekasse). For øvrig holder kontorpersonalet til i 2. etasje, midtbygget:

Saksbehandler: Anne Synnøve Grønstad (35985221) har arbeidsområder innenfor ekspedisjon, elevadministrasjon, heldagsprøver, privatister, eksamensoppfølging.
Konsulent: Reidun Borchgrevink-Lund (35985254) har ansvar for økonomi, personal og skyss.
Sekretær: Jorunn Tisjø (35985220) har arbeidsområder innenfor ekspedisjon, skyss, elevadministrasjon, heldagsprøver, eksamens-oppfølging og veiledning, vikar: Hilde Myhren (35985200).
Kontormedarbeider: Sissel Haug (35985261) har arbeidsområder innenfor ekspedisjon

Vaktmestertjeneste:
Sven Dalen (35985242)
Oddbjørn Gudbrandsen (35985215)
Kontor: Resepsjonen, 1. etasje

Datatjeneste:
Kontor: 1. etasje
Arne-Fred Solbekk (35985229)
Bjørn Solbekk (35985214)
Til tjenesten er lagt ansvar for skolens interne datanett og data-arbeidsplasser. Her kan du lese it-reglementet.

Kantine:
I midtbygget. 3. etasje, er det en stor kantine, som er åpen for elever hele skoledagen. Her er det mulig å kjøpe varme småretter, rundstykker, kioskvarer og drikke relativt rimelig. Elevene bør i størst mulig utstrekning bruke kantina i spisepauser, også om de ikke skal kjøpe noe.

Fra skoleåret 2007/08 har skolen overtatt driften av kantina. Det legges nå vekt på at det skal være sunn mat som selges. Undersøkelser viser som kjent at dette har betydning også for skoleprestasjonene. Et eksempel på sunn, varm mat er det rike utvalget av wok-retter.

Kantina er også et populært møtested ved skoleavslutninger og andre fellessamlinger. I tillegg er den ofte benyttet utenom skoletida av organisasjoner i Kragerø.

Renholderne
Marit Skauen, Sissel Haug, Tesfay Mehret Bairu, Tone Bjørnsen Brattås og Inger-Lise Riser har som oppgave å skape et trivelig arbeidsmiljø for elever og ansatte, og for å oppnå dette er det viktig at alle som har sitt daglige tilhold ved skolen, samarbeider om å holde klasserom, verksteder, korridorer og trappeoppganger osv. ryddige og rene.