Elevrådet
Solidaritetsprosjekt
Aktiviteter
Russerevy
Utdannelse
Reglement
Håndbok

Skolens miljøgruppe prøver å organisere ulike aktiviteter for elevene. Miljøgruppa består i skoleåret 2011/12 av (fra venstre) kontormedarbeider Sissel Haug, elevrepresentant Ingrid Tverråen Clausen, helsesøster Liv Hegna, miljøarbeider Ronny Låås, rådgiver Marit Haug, elevrepresentant Stian Jensen og administrativ leder Sigurd Gausdal. Miljøgruppa møtes med jevne mellomrom for å diskutere tiltak å forbedre miljøet på skolen.

Disse er med i denne gruppa 2011/12:

Sigrud GausdalTlf. 219
Ronny LååsTlf. 212
Sissel HaugTlf. 261
Marit HaugTlf. 225
Liv HegnaTlf. 237
Ingrid Tverråen Clausen3SAM
Signe Lauritsen2HEa
Stian Jensen3PBa

Ta kontakt med oss og kom med forslag til miljøtiltak. Meld også fra om det er noe som er negativt.

Ballspill er et viktig miljøtiltak. Bildene over er hentet fra en av de mange turneringene i volleyball, mens vaktmesterne er i ferd med å lage i stand noen bordtennisbord under.

Ungdom og Internett

Tirsdag 27. mars kl. 18.00 er det temakveld ved Kragerø videregående skole med Barnevakten .


Volleyballturneringen

høsten 2011 ble gjennomført fredag 18. november


Volleyballturneringen

vinteren 2011 ble avsluttet med finaler fredag 18. februar 2011


Rockekonsert i kantina

ved Sandwriters fra Høgtun Folkehøgskule tirsdag 1.februar 2011


Volleyballturneringen

før jul 2009 ble avsluttet med finaler fredag 18. desember


Volleyballturneringen

vinteren 2009 ble avsluttet med finaler fredag 13. februar


Røykekurs

ble arrangert for VG1-elevene tirsdag 10.februar 2009


Volleyballturneringen

før jul 2008 ble avslutte med finaler fredag 19. desember


Stand Up-show

Onsdag 17. oktober 2007 hadde Per Anders Nordengen en original framstilling av temaet psykisk helse.


Kolonforestilling

Tirsdag 20. mars 2007 for VG1- og VK1-klassene kl. 12.00


Sei ifrå-kurs

Torsdag 19. og fredag 20. april 2007 for VK1-klassene


Midttimeshow

På planleggingsstadiet for første halvår 2007


Ny volleyball- eller bordtennisturnering

På planleggingsstadiet for første halvår 2007


Volleyballturnering

Onsdag 19. april 2006 var det finale i volleyball i idrettshallen.


Kultursamling i kantina

Onsdag 9. november 2005 var det kultursamling i kantina for alle elever.


"Lær å røyke"-kurs

Torsdag 3. november 2005 kl. 11.50 hadde Tor Arne Johnsen en forestilling i kantina for elever i GK og VK1.


Kjetil og Kjartan

Onsdag 31. auguast 2005 holdt Kjetil og Kjartan kurs i mobbing, sjekking, humor m.m. for GK-klassene i kantina.


Bordtennis

Våren 2005 var det bordtennis-turnering i kantina.


Gospelkonsert

Onsdag 28. april 2004 holdt et entusiastisk kor fra Viken folkehøgskole konsert.


Skidag

Her er det bilder fra skidag på Gautefall onsdag 11/2 - 2004.


Kurs i salsa og latino

Tirsdag 10/2 - 2004 var det gratis kurs i salsa og latino for elever og ansatte på Kragerø videregående skole.


Innebandy

Det var turnering i innebandy i hallen onsdag 12., 19. og 26. nov. 2003.


Volleyball

Finale onsdag 23. april 2003 i midttimen:

Gutteklasen: 2AFa slo 3AFa.
Jenteklassen: Lærerne beseiret 2HJ.

Under er det et par glimt fra finalene. (På det ene har til og med ballen blitt med på bildet. Det er nemlig ikke alltid lett å få til med digitalt kamera!)


Fellessamling

Det var ny fellessamling i kantina onsdag 26. mars 2003 i midttimen (kl. 11.50). Det var underholdning og alvor. Temaet var fred - med krigen i Irak som bakgrunn.


Foreldremøte

Torsdag 27. februar 2003 kl. 18.30 ble det arrangert foreldremøte i kantina ved KVS. Denne gangen ble det fokusert på endring i omfang og mønster ang. rusbruk blant ungdom. Rusbrus-problematikken var her aktuell. Terje Knutheim fra Borgestadklinikken tok for seg foreldrenes viktige rolle som forebyggere. Forskning viser at foreldre har stor innflytelse. Hans erfaring er at ungdom ønsker aktive foreldre som setter grenser.


Håndball

Skolen har flere ganger deltatt i NM i håndball for videregående skoler. Vi vil fortsatt minne om hvordan det gikk i 2001!