Norsk
Historie
Idrett og samfunn
Politikk
Samfunnsfag
Tysk
Andre fag

Dette er en samling lenker til andre fag, det vil helst si fag der ikke er laget egne fagsider (unntatt samfunnslære) ved denne skolen. I noen tilfeller er det forlag eller lærebokforfattere som står bok disse sidene, og de kan være knyttet opp mot lærebøker.

I andre tilfeller er det privatpersoner eller institusjoner som har utviklet sidene og lagt dem ut på nettet tilgjengelig for alle. Noen er kanskje fortsatt under oppbygging, andre ser for lengst ut til å være avsluttet.

Engelsk:
Nettgymnaset
Grammatikk
engelsklenker.com
skole.no
Medier

Fransk:
Cappelen/Avec plaisir Débutants
Cappelen/Avec plaisir 1
Cappelen/Avec plaisir 2
Medier

Geografi:
skole.no

Helse- og sosialfag:
Helsefagprosjektet/Gyldendal
Rusinformasjon fra Blå Kors - oppdateres hver uke
Juvente - ungdomsorganisasjon mot rus
Teatergruppa Kolon - arbeid mot rus som tema
Ungdom mot narkotika
MOT - idrettens aksjon mot rus

Hotell- og næringsmiddelfag:
Opplysningskontoret for kjøtt
Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Statens næringsmiddeltilsyn
Norsk sjømat
Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker
Hotell og restaurant og reiseliv
Norsk Forening for Ernæring og Dietetikk

Matematikk:
Nettgymnaset
matematikk.no
matematikk.org

Naturfag:
Lotte Oddakers presentasjon (før Kunnskapsløftet)

Religion:
Gyldendal
skole.no
PowerPoint-presentasjoner/oversiktsforelesninger
som grunnlag for videre arbeid med emnene:
   Religionshistoriske grunnbegreper
   Jødedommen
   Bibelen i kult og kultur
   Bibelforskning og bibelsyn
   Kristen tro og etikk
   Kristen etikk
   Etikk

Samfunnslære:
Aschehoug/samfun.net
Cappelen
skole.no
Institusjoner og organisasjoner

Økonomi og informasjonsbehandling
Nettgymnaset/Økonomi
Steinerskolens datakurs
To The Point: webdesign og kurs