Generell info
Organisering
Arbeidsoppgaver
Ansatte
Medieomtale
Elevundersøkelsen
Skoleforum
VKT ruteinfo

Studieleder er overordnet leder for generelt planarbeid, deler av økonomiplan, skoletilbud og stillingsplan i samarbeid med rektor. Andre opgaver er å holde oversikt og ajourføring av skolens database, beregning av ressurser og undervisningstimer, skoleinfo ut til foreldre og elever.

Studieleder: Roar Haugland
Kontor: Midtbygget, 2. etasje
Telefon: 35 98 52 27

Administrativ leder har ansvar for økonomisk drift av skolen når det gjelder budsjettering av drift, regnskap og ansvar for skolens administrative og tekniske stab.

Admistrativ leder: Sigurd Gausdal
Kontor: Midtbygget, 2. etasje
Telefon: 35 98 52 19 / 35 98 53 19

Avdelingsleder for studieforberedende har ansvar for undervisningspersonellet - og elevene sammen med klassestyrerne - på sin avdeling: studiespesialisering ogidrettsfag. Han har ansvar for fagtilbudet ved avdelingen og skal bidra til skoleutvikling, oppfølging og gjennomføring av skolens planer og økonomistyring innenfor sin avdeling. Han har hovedansvar for avdelingsmøtene og er leder for fagkoordinatorene på avdelingen. Han har også ansvaret for kontakt med russen.

Som fagleder for ID har han også ansvar for partnerskapsavtaler med Kragerø IF Håndball og Kragerø IF Fotball.

Studiespesialisering og idrettsfag: Geir Westhrin
Kontor: 2. etasje, midtbygget
Telefon: 35 98 52 26

Avdelingsleder for studiespesialisering med arbeidstrening har hovedansvaret for ansatte og elever på sin avdeling. Hun har ansvar for fagtilbudet ved avdelingen og skal bidra til skoleutvikling, oppfølging og gjennomføring av skolens planer og økonomistyring innenfor sin avdeling. Hun har hovedansvaret for avdelingsmøtene.

Studiespesialisering med arbeidstrening: Unni Wærstad
Kontor: 3. etasje
Telefon: 35 98 52 51

Avdelingsleder for yrkesfag, bygg- og anleggsteknikk, helse- og sosialfag og teknikk og industriell produksjon, har ansvar for undervisningspersonell på sin avdeling og elevene sammen med klassestyrerne. Hun skal bidra til skoleutvikling, oppfølging og gjennomføring av skolens planer og økonomistyring innenfor sin avdeling.

BY, HS, TIP: Ingeborg Goplen
Kontor: 2. etasje, midtbygget
Telefon: 35 98 52 53